close
تبلیغات در اینترنت

به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز

دریافت کد جاوای نمایش چند پاپ آپ همزمان

دریافت کد جاوای نمایش چند پاپ آپ همزمان

به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز 

 

فرو ریخت پرها نکردیم پرواز 

 

ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای 

 

ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم 

 

ببخشای اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست 

 

ببخشای ما را اگر از حضور فلق روی فرق صنوبر خبر نیست 

 

نسیمی گیاه سحرگاه را در کمندی فکنده است و تا دشت بیداریش می کشاند 

 

و ما کمتر از آن نسیمیم 

 

در آنسوی دیوار بیمیم 

 

ببخشای ای روشن عشق....بر ما ببخشای 

 

بپایان رسیدیم اما ...نکردیم آغاز 

 

فرو ریخت پرها ....نکردیم پرواز

  • نویسنده : nafas
  • بازدید : 105بار
  • انتشار : 12 / 12 / 1394 - 12