close
تبلیغات در اینترنت

شعرهای زیبای راز گل سرخ

دریافت کد جاوای نمایش چند پاپ آپ همزمان

دریافت کد جاوای نمایش چند پاپ آپ همزمان

راز گل سرخ

 

پرده را برداریم 

بگذاریم که احساس هوایی بخورد

بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که میخواهد بیتوته کند

بگذاریم غریزه پی بازی برود

کفش ها را بکند وبه دنبال فصول از سر گل ها بپرد

بگذاریم که تنهایی آواز بخواند

چیزی بنویسد

به خیابان برود

ساده باشیم

ساده باشیم چه در باجه ی یک بانک چه در زیر درخت

کار مانیست شناسایی راز گل سرخ

کار ما شاید این است

که در افسوس گل سرخ شناور باشیم

پشت دانایی اردو بزنیم

دست در جذبه یک برگ بشوییم وسر خوان برویم

صبح ها وقنی خورشید در می ایدمتولد بشویم

هیجان ها را پرواز دهیم

روی اردک,فضا,رنگ صدا پنچره گل بزنیم

آسمان را بنشانیم میان دو هجای هستی

ریه را از ابدیت پرو خالی بکنیم

بار دانش را از دوش پرستو به زمین بگذاریم

نام را باز ستانیم از ابر

از چنار از بشه از تابستان

روی پای تر باران به بلندی محبت برویم

در به روی بشر ونور وگیاه وحشره باز کنیم

کار ما شاید این است

که میان گل نیلوفر وقرن

 

پی آواز حقیقت باشیم

  • نویسنده : nafas
  • بازدید : 52بار
  • انتشار : 25 / 10 / 1394 - 15